Publiskais iepirkums

Birojs sniedz juridisko palīdzību ar publisko iepirkumu saistītos jautājumos gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem. Mūsu birojs var pārstāvēt klientu intereses visās iepirkumu procesa stadijās, arī Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.


Birojs piedāvā palīdzību šādos jautājumos:

  • iepirkumu stratēģijas izstrāde
  • iepirkumu dokumentācijas sagatavošana
  • iepirkuma dokumentu un rezultātu apstrīdēšana