Patērētāju tiesības

Praktiski ikvienam uzņēmumam, kurš piedāvā savas preces vai pakalpojumus plašam klientu lokam, ir jārēķinās ar visai apjomīgo normatīvo regulējumu, kurš aizsargā vājāko tirgus dalībnieku – patērētāju. Zvērināts advokāts Jānis Kucenko ir uzkrājis gadiem ilgu pieredzi patērētāju tiesību aizsardzības jomā un ir gatavs palīdzēt šādos ar patērētāju tiesību aizsardzību saistītos jautājumos:

  • līgumu noteikumu atbilstības izvērtēšana
  • standarta līgumu noteikumu izstrāde
  • reklāmas atbilstības izvērtēšana
  • mājaslapas satura atbilstības izvērtēšana
  • distances līgumu noteikumu un risinājumu izstrāde
  • palīdzība licences iegūšanai patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai
  • palīdzība preču un pakalpojumu loterijas organizēšanā un atļaujas saņemšanā
  • palīdzība strīdos ar patērētājiem vai pakalpojumu sniedzējiem
  • palīdzība negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpuma lietās
  • pārstāvība strīdos ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, tai skaitā tiesā