Mantojuma tiesības

Birojs piedāvā palīdzību šādos jautājumos:

  • testamenta sagatavošana
  • mantojuma līguma sagatavošana
  • interešu pārstāvēšana tiesā