Korporatīvās tiesības

Birojs piedāvā palīdzību šādos jautājumos:

  • korporatīvā pārvaldība
  • komercdarījumu strukturēšana
  • komersantu dibināšana
  • izmaiņas komercreģistrā