Ģimenes tiesības

Birojs piedāvā palīdzību šādos jautājumos:

  • laulības līgumi
  • laulības šķiršana
  • interešu pārstāvēšana tiesā