Darījumi

Slēdzot līgumu, ir svarīgi apzināties iespējamos riskus, kas no tā izriet. Skaidrs līguma formulējums var pasargāt no domstarpībām un negaidītām pretenzijām no otras darījuma puses. Mūsu birojs palīdzēs Jums sagatavot vai izvērtēt dažādus līgumu projektus, piemēram:

  • nekustamā īpašuma pirkuma līgums
  • nomas un īres līgums
  • dāvinājuma līgums
  • aizdevuma līgums
  • cits komplicēts līguma veids


Tāpat sniedzam šādu palīdzību:

  • interešu pārstāvēšana līguma sagatavošanas pārrunās ar otru darījuma pusi
  • juridiska atzinuma sniegšana par noslēgtu līgumu
  • interešu pārstāvēšana līguma neizpildes gadījumā – sarunās par izlīgumu vai tiesā