Darba tiesības

Zvērinātam advokātam Jānim Kucenko ir plaša pieredze darba tiesību jomā. Birojs palīdzēs gan darba devējiem, sakārtojot dokumentāciju un procesus atbilstoši likuma prasībām, gan arī darbiniekiem, kuru tiesības pārkāptas.


Piedāvājam palīdzību šādos jautājumos:

  • darba līgumu noslēgšana
  • darba attiecību grozīšana un izbeigšana
  • darbinieku skaita samazināšana
  • darba koplīgumi
  • darba kārtības noteikumi
  • disciplinārlietu procedūras
  • vienošanās par konkurences ierobežojumu
  • tiesvedība darba tiesību strīdos